Sinulla on mahdollisuus ostaa palveluita edullisesti yksityisiltä kunnan hyväksymiltä palveluiden tuottajilta.


Eläkettä saavan hoitotuki

Tuen tarkoituksena on edistää kroonisesti sairaiden tai liikuntarajoitteisten eläkeläisten jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Sinulla on mahdollisuus eläkettä saavaan hoitotukeen, jos olet eläkkeellä, sairautesi tai liikuntarajoitteesi on lääkärin toteama, toimintakykysi on alentunut ainakin yhden vuoden ajan ja tarvitset apua ja neuvontaa sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen takia.

Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon: perushoitotukeen, korotettuun hoitotukeen ja ylimpään hoitotukeen. Siihen, mitä niistä saat, vaikuttaa tarvitsemasi avun, ohjauksen ja valvonnan määrä.

1. Perushoitotuki on 73 e/kk.

Sitä voi saada henkilö, joka tarvitsee vähintään viikoittain apua tai ohjausta ja valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten pukeutumisessa tai peseytymisessä.

2. Korotettu hoitotuki on 159,04 e/kk.

Sitä voi saada henkilö, joka tarvitsee

  • Joka päivä aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kuten syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tai
  • Paljon säännöllistä ohjausta ja valvontaa, kuten muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa.

Korotetun hoitotuen voi saada myös silloin, jos asiakkaalla on vamman tai sairauden perusteella oikeus perushoitotukeen sekä jatkuvia ja ylimääräisiä erityiskustannuksia vähintään korotetun hoitotuen verran joka kuukausi.

3. Ylin hoitotuki on 336,30 e/kk.

Sitä voi saada henkilö, joka

  • tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa
  • pärjää yksin vain lyhyitä aikoja.

Lisätietoa: https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki


Palveluseteli

Palvelusetelin tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluita yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Palveluseteli käy sellaisten palveluiden maksamiseen, joita kunnan on velvoite tuottaa asiakkailleen. Voit saada palvelusetelin kotikuntasi terveyskeskuksesta, sosiaalisesta instituutiosta tai muusta paikallisesta palvelupisteestä. Palvelusetelillä voi maksaa esimerkiksi siivouksen, kotihoidon ja omaishoidon tuen palveluita.

Lisätietoa: https://stm.fi/palveluseteli


Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä saat, kun ostat esimerkiksi näitä töitä kotiisi: siivous, lastenhoito, asunnon remontit ja tietokoneiden asennukset. kotitalous- vähennystä saat myös töistä vapaa-ajan asunnollasi. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Saat vähentää 40 % remontin osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä. Tällöin kotitalousvähennyksen maksimi on 2250 euroa henkilöltä. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta 5875 euroa. Kotitalousvähennyksen maksimi on 3500 euroa henkilöltä, jos ostat kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä. Lisäksi öljylämmityksestä luopumisen työt kuuluvat tämän vähennyksen piirin. Saat vähentää 60% työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä.

Lisätietoa: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/